• Werkervaring en opleidingen voor OCMW-klanten.
    • Samenwerking met ziekenhuizen, huisartsen, thuisverzorging en terugbetaling medische kosten.
    • Aanbod aan evenementen, A-kaart, speelpleinen voor OCMW-klanten.
    • Opvangcentra, sociale woningen en financiële tussenkomsten.
    • Leefloon, budgetbeheer, schuldbemiddeling, goedkope tarieven …
    • Oplossingen voor problemen met je energiefactuur.

Nieuws

Een dag uit het leven van…

Jan De Meulenaer

Onze klanten laten aan de balie geregeld ‘pretpakketjes’ achter, zegt Jan De Meulenaer, maatschappelijk werker bij de dienst Schuldbemiddeling. Wij volgden hem een dag lang. Lees zijn dagboekverhaal.


Lees meer