• Werkervaring en opleidingen voor OCMW-klanten.
    • Samenwerking met ziekenhuizen, huisartsen, thuisverzorging en terugbetaling medische kosten.
    • Aanbod aan evenementen, A-kaart, speelpleinen voor OCMW-klanten.
    • Opvangcentra, sociale woningen en financiële tussenkomsten.
    • Leefloon, budgetbeheer, schuldbemiddeling, goedkope tarieven …
    • Oplossingen voor problemen met je energiefactuur.

Nieuws

Dag en nacht budgetmeter opladen

Dag en nacht budgetmeter opladen aan terminal Infrax

Sinds kort heeft Infrax een terminal waar klanten uit Hoboken (2660) of Kiel (2020) hun budgetmeter 24 uur per dag en zeven dagen per week kunnen opladen.

De terminal is te vinden aan het hoofdkantoor van Infrax:
Antwerpsesteenweg 260
2660 Hoboken

Infrax test daarmee hoe vaak klanten de terminal gebruiken buiten de kantooruren. Afhankelijk van de resultaten komen er mogelijk meer buitenterminals bij.


Lees meer