• Werkervaring en opleidingen voor OCMW-klanten.
    • Samenwerking met ziekenhuizen, huisartsen, thuisverzorging en terugbetaling medische kosten.
    • Aanbod aan evenementen, A-kaart, speelpleinen voor OCMW-klanten.
    • Opvangcentra, sociale woningen en financiële tussenkomsten.
    • Leefloon, budgetbeheer, schuldbemiddeling, goedkope tarieven …
    • Oplossingen voor problemen met je energiefactuur.

Nieuws

OCMW-bemiddeling bij huurproblemen

Persoonsgerichte aanpak van huurproblemen
OCMW Antwerpen gaat van start met een nieuw project rond de preventie van uithuiszettingen. De maatschappelijk werkers van de pijler Woonzekerheid gaan bemiddelen in dossiers waar sprake is van een huurproblematiek.


Via een webformulier kunnen zowel verhuurders als hulpverleners van externe welzijnsorganisaties een aanvraag indienen voor bemiddeling.


Lees meer