• Werkervaring en opleidingen voor OCMW-klanten.
    • Samenwerking met ziekenhuizen, huisartsen, thuisverzorging en terugbetaling medische kosten.
    • Aanbod aan evenementen, A-kaart, speelpleinen voor OCMW-klanten.
    • Opvangcentra, sociale woningen en financiële tussenkomsten.
    • Leefloon, budgetbeheer, schuldbemiddeling, goedkope tarieven …
    • Oplossingen voor problemen met je energiefactuur.

Nieuws

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2013
OCMW Antwerpen heeft zijn jaarverslag klaar, met daarin een overzicht van de belangrijkste uitdagingen en verwezenlijkingen van 2013.

Vooral de blijvende aandacht voor kinderen en jongeren springt daarbij in het oog. Uiteraard blijft ook activering belangrijk: werk is nog steeds de beste remedie tegen armoede.

Samen met het leren van de Nederlandse taal zijn dat de sleutels tot (her)integratie en bijgevolg ook prioriteiten voor het OCMW.

Lees meer