• Werkervaring en opleidingen voor OCMW-klanten.
    • Samenwerking met ziekenhuizen, huisartsen, thuisverzorging en terugbetaling medische kosten.
    • Aanbod aan evenementen, A-kaart, speelpleinen voor OCMW-klanten.
    • Opvangcentra, sociale woningen en financiële tussenkomsten.
    • Leefloon, budgetbeheer, schuldbemiddeling, goedkope tarieven …
    • Oplossingen voor problemen met je energiefactuur.

Nieuws

Hitte en ozonpieken

Hete zomerdagen kunnen door de temperatuur en ozonpieken gevolgen hebben voor jouw gezondheid.
De komende dagen en weken krijgen we heel erg warm weer. Die hete zomerdagen kunnen door de temperatuur en ozonpieken gevolgen hebben voor jouw gezondheid.

Zeker voor risicogroepen zoals:
• baby’s en kleine kinderen
• ouderen
• chronisch zieken
• sociaal geïsoleerde personen
• personen die grote inspanningen doen (bv. fysiek werk of sportactiviteiten)


Lees meer