• Werkervaring en opleidingen voor OCMW-klanten.
    • Samenwerking met ziekenhuizen, huisartsen, thuisverzorging en terugbetaling medische kosten.
    • Aanbod aan evenementen, A-kaart, speelpleinen voor OCMW-klanten.
    • Opvangcentra, sociale woningen en financiële tussenkomsten.
    • Leefloon, budgetbeheer, schuldbemiddeling, goedkope tarieven …
    • Oplossingen voor problemen met je energiefactuur.

Nieuws

Dak- en thuislozen winterwerking

Aanbod dak- en thuislozen winterwerking 2014-2015
OCMW en stad Antwerpen bieden het hele jaar opvang voor dak- en thuislozen via de opvangcentra en onthaaltehuizen. Tijdens de winterperiode (van 1 december tot 31 maart) breiden we het bestaande opvangaanbod aanzienlijk uit.
Lees meer