U bent hier


Als OCMW kunnen we zelf mensen tewerkstellen binnen onze eigen diensten of in een organisatie waarmee we samenwerken. Dit gebeurt in het kader van art.60 §7 of art. 61 - de zogenaamde werkervaring. Via deze regeling treedt het OCMW op als werkgever. Klanten kunnen dan het nodige aantal arbeidsdagen presteren om recht te hebben op een sociale uitkering.

 

Je komt in aanmerking voor een werkervaringstraject als je voldoet aan drie voorwaarden:

 • je krijgt leefloon of equivalent leefloon, en 
 • je bent professioneel activeerbaar, en
 • je sociaal centrum stuurde je naar de dienst Activering.

   
Werkervaring: een win-win situatie voor het bedrijf en de klant

We willen de kansen van laaggeschoolden en langdurig werkzoekenden op de arbeidsmarkt verbeteren. We vertrekken hierbij vanuit de capaciteiten van de klanten.

Klanten die een werkervaringstraject volgen, hebben dikwijls een veelheid aan problemen. Daarom hechten de maatschappelijk werkers veel belang aan een intensieve begeleiding en aan veelvuldige contacten op de werkvloer.

We proberen OCMW-klanten:

 • te motiveren om te werken (dikwijls na een lange periode van inactiviteit);
 • te leren om zich te organiseren (bijvoorbeeld kinderopvang regelen, een nieuw levensritme aanleren ...).

Door

 • een goede voorbereiding van de klant;
 • een selectie die gekoppeld is aan een gerichte keuze van werkervaringsplaats,

 verhogen we de kans op slagen van een werkervaring en de doorstroom naar een job in het gewone circuit.Gespecialiseerde maatschappelijk werkers voorzien in begeleiding op de werkvloer.

We helpen onze klanten door hen zinvolle arbeid te laten doen. Daardoor:

 • voelen ze zich gewaardeerd;
 • verhogen ze hun zelfbeeld;
 • handhaven ze zich beter in de samenleving.

 

Ons einddoel is dat de klanten werk vinden in het normale economische circuit.

De toeleiding naar een werkervaringstraject gebeurt steeds vanuit het sociaal centrum. De maatschappelijk werkers verwijzen hun klanten door naar dienst Activering.

 

Bent u ondernemer en heeft u via artikel 60, §7 werknemers van OCMW Antwerpen in dienst? Of heeft u interesse in duurzame sociale tewerkstelling met artikel 60? Alle relevante info vindt u op deze website: http://www.ondernemeninantwerpen.be/artikel60inuwbedrijf .

 

Openingsuren sociale centra
 • Maandag van 9 tot 12.30 uur
 • Dinsdag tot en met vrijdag van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 15.30 uur

 

Zoek een sociaal centrum in je buurtBel het OCMW-infopunt