U bent hier


Stage lopen bij OCMW Antwerpen

Wie als student een stage wil doen in een OCMW-dienst moet hiervoor officieel een aanvraag doen met een standaard aanvraagformulier.

 

 

 

 

 

OCMW Antwerpen streeft naar een gelijkvormige werking van alle OCMW-diensten waar studenten stage lopen. Daarom werkten we een gestandaardiseerde procedure uit. Dat betekent voor alle partijen duidelijk een meerwaarde.

Stage aanvragen

Een aanvraag om een stage te doen, gebeurt door de school. De school vult het aanvraagformulier in en stuurt het naar het OCMW. Dat heet de globale stageaanvraag

Reageert het OCMW positief op de vraag, dan volgt er een stagebevestiging. Daarvoor moet de school een individuele stageaanvraag doen.

Na de stage gebeurt een evaluatie door alle partijen. De stageverantwoordelijke evalueert de competenties van de student en de begeleiding door de school/stagebegeleider. De student evalueert zijn stageplaats.

Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan een stageaanvraag:

  • Enkel studenten of werkzoekenden die een opleiding volgen kunnen een stage aanvragen. Je staat steeds onder toezicht van de stagebegeleider van je school of opleidingscentrum.
  • Een stage is altijd onbezoldigd. Je zal dus geen loon ontvangen.
  • Een stage bij OCMW Antwerpen geeft geen garantie op een vaste job. Je mag uiteraard wel deelnemen aan de selectieproeven voor een job als je aan alle voorwaarden voldoet.

Stageplaatsen

OCWM Antwerpen biedt stageplaatsen aan bij verschillende departementen. Daardoor kunnen we studenten met diverse achtergronden een kans geven.

Meer info

Lees de beknopte omschrijving van het volledige stagetraject (PDF).
Lees onze visie op het stagebeleid.

Vragen, opmerkingen, suggesties

Mail naar stages@ocmw.antwerpen.be.

Voor stages in dienstencentra en woonzorgcentra contacteer je het Zorgbedrijf.