U bent hier


Het Managementcomité is het hoogste overlegorgaan met ambtenaren. De leden beslissen wekelijks over agendapunten.

Het Managementcomité bereidt de vergaderingen van de OCMW-raad voor, en bespreekt onder meer het budget en de personeelsplanning.De secretaris leidt de vergadering. 

 

Samenstelling

 • Dave Van Oosterwyck, kabinetschef voorzitter Fons Duchateau
 • Falke Meyers, transitiemanager en waarnemend secretaris
 • Erik Peeters, financieel beheerder 
 • Fanny Degraeve, bestuursdirecteur departement Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing
 • Martin Conincx, bestuursdirecteur departement Activering en Sociale Innovatie
 • Anne Baré, bestuursdirecteur Bestuurszaken Stad en OCMW
 • Peter Crombecq, algemeen directeur Digipolis
 • Trees Quaegebeur, bedrijfsdirecteur Gemeenschappelijke Aankoopcentrale
 • Tanja Molenberghs, business partner Personeelsmanagement

   
 • Caroline Renier, verslaggever