U bent hier


We willen klanten en stakeholders informeren

Deze website geeft informatie over het bedrijf, de werking en het aanbod van het OCMW Antwerpen. De informatie is voor (mogelijke) klanten, partners en andere steden.

Alle informatie op deze website is van algemene aard, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Informatie zoals het leefloon is niet gebaseerd op persoonlijke omstandigheden. Voor advies over een tegemoetkoming van het OCMW, moet je altijd contact opnemen met de maatschappelijk werker van je sociaal centrum. Je kan dit doen via het nummer 03 338 28 28.

 

De juiste informatie 

OCMW Antwerpen besteedt aandacht en zorg aan de informatie op de website en engageert zich om informatie over haar werking volledig, actueel en toegankelijk aanbieden. Ondanks deze inspanningen kan OCMW Antwerpen niet garanderen dat al die informatie volledig, actueel of nauwkeurig is.

Als de informatie op de website onjuistheden zou bevatten of als bepaalde informatie niet beschikbaar is, zal het OCMW Antwerpen alles in het werk stellen om dit zo snel mogelijk recht te zetten. 

Merk je onjuistheden op, dan stellen we het erg op prijs als je dat laat weten via webbeheer@ocmw.antwerpen.be. Suggesties zijn natuurlijk ook welkom. 

De informatie op deze website kan niet beschouwd worden als authentieke overname van de officiële teksten. Daarom bezitten de teksten op deze website geen enkele juridische kracht. Enkel de officiële en in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde teksten gelden als authentieke teksten.

 

De website is altijd beschikbaar?

De informatie op de website is permanent beschikbaar. OCMW Antwerpen kan echter niet garanderen dat de website volledig vrij van onderbreking zou zijn of niet door andere technische problemen kan worden getroffen.

 

Wat doet OCMW Antwerpen met je persoonsgegevens?

OCMW Antwerpen hecht veel belang aan de eerbiediging van je persoonlijke levenssfeer.

De meeste  informatie is op de website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens worden gevraagd. In bepaalde gevallen, vraagt de website wel persoonlijke informatie. In dat geval hanteert OCMW Antwerpen de gegevens in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

OCMW Antwerpen garandeert je:

·         dat je persoonsgegevens alleen gebruikt worden om u de gevraagde informatie te verstrekken of om indien bijkomende vragen nodig zijn, contact op te kunnen nemen. 

·         je persoonsgegevens niet worden bekendgemaakt aan derden

·         dat ze veiligheidsmaatregelen neemt om te voorkomen dat derden misbruik kunnen maken van persoonsgegevens op de website.

 

Mag je teksten en beelden van de website kopiëren? 

Je mag de informatie van deze website op geen enkele manier gebruiken voor niet-persoonlijke doeleinden of commerciële exploitatie.

Wil je toch teksten, beelden of ander grafisch materiaal hergebruiken, dan dien je voorafgaand toestemming te vragen via webbeheer@ocmw.antwerpen.be.  

Onder hergebruik verstaan we kopiëren voor online gebruik, kopiëren om door te sturen, afdrukken in meer dan 3 exemplaren, …  

Dit omdat OCMW Antwerpen eigen beeldmateriaal op de website heeft gezet, maar ook beelden van betalende beeldbanken zoals SignElements en Thinkstock gebruikt.

Onder grafisch materiaal verstaan we: 

·         publicaties

·         logo’s

·         foto’s

·         illustraties

·         filmpjes

 

De website linkt door naar andere websites

De website van het OCMW Antwerpen kan linken naar andere websites waarover het geen enkele controle uitoefent. 

Het OCMW Antwerpen kan daarom geen garantie bieden over de volledigheid of de juistheid van de inhoud van die sites. Ook niet over de beschikbaarheid van die websites.

Het OCMW Antwerpen wijst elke aansprakelijkheid af voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van die website en hun inhoud.

 

Cookies

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google. 

Google Analytics maakt gebruik van cookies om het surfgedrag op OCMW-website te analyseren. Je kan het gebruik van cookies weigeren door in je browser je instellingen aan te passen.