U bent hier


OCMW-klanten kunnen werkervaring opdoen via de dienst Activering van OCMW Antwerpen. Op die manier zijn ze beter voorbereid op de reguliere arbeidsmarkt. Greet De Raet werkt al meer dan vijftien jaar als deskundige werkervaring bij de dienst Activering. Ze vertelt wat haar job inhoudt, en waarom ze die zo boeiend vindt. 

“Ik begeleid OCMW-klanten en bereid hen voor op de reguliere arbeidsmarkt,” vertelt Greet. “Door deel te nemen aan werkervaringstrajecten en opleidingen, versterken onze klanten hun technische competenties en zo vergroten ze de kans om door te stromen naar een reguliere functie. Klanten vullen via zo’n traject zeer uiteenlopende functies in: dat gaat van poetsmedewerker tot klusjesman naar administratief medewerker of keukenhulp. En beheerst iemand de Nederlandse taal nog niet zo goed? Dan bekijk ik of die persoon met extra ondersteuning, zoals individuele taalcoaching of avondonderwijs Nederlands, toch al kan starten op de werkvloer.”

De rode draad voor de klant

“Een van de leukste onderdelen van mijn job is dat ik de vaste contactpersoon ben voor mijn klant gedurende zijn of haar volledige werkervaringstraject,” zegt Greet. “Terwijl andere collega’s klanten redelijk kort en vaak rond een specifiek thema begeleiden, bijvoorbeeld schulden, volg ik mijn klanten minstens een jaar actief op, en dat op meerdere vlakken. Op die manier blijf ik goed op de hoogte van hun situatie en leer ik hun sterktes en zwaktes kennen. Die kennis gebruik ik om hen beter en intensiever te begeleiden.” 

Uitbouw van een netwerk

“In deze job kom je niet alleen in contact met werkervaringsklanten. Je werkt ook samen met verschillende diensten, organisaties en werkgevers,” vervolgt Greet. “Juist omdat ik de vaste contactpersoon voor mijn klanten ben, komen ze met hun vragen eerst naar mij. Die vragen gaan over zeer verschillende onderwerpen: hun job, de opvoeding van hun kinderen , drugproblematiek, huisvesting, schulden enzovoort. Indien nodig verwijs ik door naar het CAW, de dienst vrije tijd, de dienst schuldbemiddeling, de Huurdersbond, Kansen voor Kinderen …”

“Een grote meerwaarde is het evenwicht zoeken tussen de belangen van mijn klant en die van de werkvloer, en die zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.” gaat Greet verder. “Ik heb daarom regelmatig contact met de leidinggevende van de klant, om samen te bekijken hoe we de klant tegen het einde van het traject zo sterk mogelijk kunnen maken. Verder werk ik nauw samen met de VDAB, aan wie ik naadloos en met veel zorg mijn klant overdraag op het einde van zijn of haar werkervaringstraject. Dankzij al die contacten bouw ik een groot netwerk uit met zowel interne als externe partners.” 

Een afwisselende job

“Het afwisselende takenpakket maakt de job zo boeiend,” weet Greet. “Ik begeleid klanten, zowel op persoonlijk als op professioneel vlak; ik overleg regelmatig met de werkgever van de klanten; ik onderhoud contacten met organisaties; ik kan me engageren voor specifieke projecten of werkgroepen … Aangezien ik mijn klanten op de werkvloer bezoek, werk ik ook niet de hele dag aan mijn bureau. Zo kom ik op heel verschillende locaties terecht: een ziekenhuis, een restaurant, een zorgcentrum enzovoort.” 

”Het is vaak een drukke job,” vervolgt Greet, “maar onze dienst straalt veel positivisme uit. Er hangt hier een echte drive, en we krijgen veel steun van elkaar en van de leidinggevenden. Nieuwe medewerkers krijgen trouwens een peter of meter die zorgt voor een goede start op de dienst.”

 “Ik bepaal mee de toekomst van mijn klanten, hun kinderen en die van de samenleving”

“Ik werk zelf sinds 1991 bij het OCMW, en heb steeds rond opleiding en tewerkstelling gewerkt,” besluit Greet. “Ik vind het erg interessant om met mensen aan de slag te gaan rond het thema ‘werken’. Het tilt de klant niet alleen op een hoger niveau, een vaste job vormt ook de basis voor alle andere factoren: een gezin stichten, bij de samenleving horen, op vakantie gaan … Wie werkt, komt bovendien in contact met andere mensen, culturen en gewoontes. Je krijgt een andere kijk op de maatschappij en blijft niet in een gesloten omgeving zitten. Op die manier bepaal ik als deskundige werkervaring mee de toekomst van mijn klanten, hun kinderen en die van de samenleving.”