U bent hier


Een maatschappelijk werker luistert naar je vragen.

 

 

 

 

 

 

Als je geen of onvoldoende inkomsten hebt (een loon als je werkt, ziektevergoeding, werkloosheidsuitkering ...), kan je financiële steun aanvragen.  Dat heet 'een leefloon'.Wil je een leefloon aanvragen? Dan moet je voldoen aan deze voorwaarden:

 • Je bent een Belg, staatloze, erkende politiek vluchteling, subsidiair beschermde  of onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie, en hebt het recht om meer dan drie maanden in België te verblijven.

  Of je bent een vreemdeling die ingeschreven is in het bevolkingsregister. 
 • Je bent ouder dan 18 jaar of:

  - jonger dan 18 jaar én ontvoogd door huwelijk (getrouwd)

  - jonger dan 18 jaar en zwanger

  - jonger dan 18 jaar met kind(eren) ten laste
 • Je verblijft gewoonlijk en permanent op het grondgebied van de stad Antwerpen (districten Antwerpen, Berchem, BEZALI (Berendrecht, Zandvliet, Lillo), Borgerhout, Deurne, Ekeren, Hoboken, Merksem en Wilrijk).
 • Je moet ook andere uitkeringen aanvragen waar je wettelijk recht op hebt (ziektevergoeding, werkloosheidsuitkering, inkomensvervangende tegemoetkoming …).
 • Je moet bereid zijn om te werken, tenzij dit om gezondheids- of billijkheidsredenen niet kan.

 

Leefloon aanvragen

Een leefloon vraag je aan in het sociaal centrum in je buurt. Een maatschappelijk werker bekijkt samen met jou of je aan de voorwaarden voldoet.

Klik op de stratenlijst om te weten welk sociaal centrum het dichtst in jouw buurt ligt of bel het OCMW-informatiepunt: tel. 03 338 28 28.

 

Wanneer weet ik of ik leefloon krijg?

Het OCMW beslist binnen de 30 dagen na de aanvraag of je leefloon krijgt of niet.

Die beslissing krijg je thuis met de post (aangetekend).

 

Meebrengen
 • Een kopie van je identiteitskaart. Als je gehuwd bent of samenwonend moet je partner ook mee naar het sociaal centrum komen.

en

Een overzicht van je inkomsten:

 • Kinderbijslag (strookje / bankrekeninguittreksel)
 • Loon (loonfiches van de laatste 3 maanden)
 • Werkloosheidsuitkering (attest van de vakbond / hulpkas met vermelding van het dagbedrag)
 • Pensioen (strookje / bankrekeninguittreksel)
 • Ziektevergoeding (strookje / bankrekeninguittreksel)
 • Uitkering van de FOD sociale zekerheid: inkomensvervangende - en integratietegemoetkoming, hulp aan derden
 • Onderhoudsgeld (kopie vonnis en stortingsbewijs alimentatie voor aanvrager of kinderen)
 • Spaargelden (spaarboekje …)
 • Eigendom: bewijs van het kadastraal inkomen (attest Vlaamse Gemeenschap, Vaartstraat 16 te 9300 Aalst)

en

 • Inschrijving bij VDAB als werkzoekende 
 • Huurcontract en betalingsbewijs huishuur
 • Ziekenfondsboekje: ISI+ kaartje (als je geen elektronische identiteitskaart hebt) en een klevertje van de mutualiteit
 • Bankrekeninguittreksel van de laatste 3 maanden
 • Indien geschorst van werkloosheidsuitkering: de beslissing van de VDAB
 • Alle andere informatie die belangrijk is voor de aanvraag  > Als je een document niet onmiddellijk vindt, stap dan zo snel mogelijk naar het sociaal centrum zodat we de aanvraagprocedure al kunnen opstarten.

 

Bedragen van het leefloon (september 2017)

Per maand kan je een bepaald bedrag krijgen:

 • Als je samenwoont met een of meerdere personen, krijg je maximaal 595,13 euro per maand.
 • Als je alleenstaande bent, krijg je maximaal 892,70 euro per maand.
 • Als je uitsluitend samenwoont met een gezin ten laste en er ten minste een ongehuwd minderjarig kind aanwezig is, krijg je maximaal 1 190,27 euro per maand.

 

GPMI: contract tussen jou en het OCMW

Beslist het OCMW (Bijzonder Comité voor Sociale Dienst) dat je leefloon krijgt? Dan moet je een GPMI (Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie) ondertekenen. Het GPMI is een contract tussen jou en het OCMW. In dat contract staan afspraken.

Respecteer je die afspraken niet? Dan betaalt het OCMW je (tijdelijk) geen leefloon of een deel ervan niet.

Let op!  Onderteken je het GPMI niet? Dan krijg je geen leefloon.

Meer info over het GPMI vind je in deze brochure.

 

Openingsuren sociale centra
 • Maandag van 9 tot 12.30 uur
 • Dinsdag tot en met vrijdag van 9 tot 16 uur

 

Zoek een sociaal centrum in je buurtBel het OCMW-infopunt