U bent hier


Als je niet genoeg of geen inkomsten hebt (een loon als je werkt, ziektevergoeding, een werkloosheidsuitkering ...), kan je financiële steun aanvragen.  Dat heet dan een 'leefloon'.Wil je een leefloon aanvragen? Dan moet je voldoen aan deze voorwaarden:

 • Je bent een Belg, staatloze, erkende politiek vluchteling, subsidiair beschermde  of onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie, en hebt het recht om meer dan drie maanden in België te verblijven.

  Of je bent een vreemdeling die ingeschreven is in het bevolkingsregister. 

   
 • Je bent ouder dan 18 jaar of:

  - jonger dan 18 jaar en getrouwd (officieel heet dat 'ontvoogd door huwelijk')

  - jonger dan 18 jaar en zwanger

  - jonger dan 18 jaar met 1 of meerdere kinderen ten laste

   
 • Je verblijft gewoonlijk en permanent op het grondgebied van de stad Antwerpen (districten Antwerpen, Berchem, BEZALI (Berendrecht, Zandvliet, Lillo), Borgerhout, Deurne, Ekeren, Hoboken, Merksem en Wilrijk).

   
 • Je moet ook andere uitkeringen aanvragen waar je wettelijk recht op hebt (ziektevergoeding, werkloosheidsuitkering, inkomensvervangende tegemoetkoming …).

   
 • Je moet bereid zijn om te werken, tenzij dit om gezondheids- of billijkheidsredenen niet kan.

 

Waar vraag je hulp?

1.  Je bent een nieuwe Antwerpenaar die:

 • een huurwoning heeft in Antwerpen

  EN
 • nog niet of minder dan een maand is ingeschreven in het Antwerps bevolkingsregister.

> Dan maak je een afspraak met het centraal onthaalbureau

Na een positieve beslissing over je hulpvraag krijg je een maatschappelijk werker in het sociaal centrum in je buurt. 

 

2. Je hebt geen huurcontract voor een woning in Antwerpen.

3. Je bent langer dan een maand ingeschreven in Antwerpen.

​> Dan ga je naar het sociaal centrum in de buurt. Welk centrum is dat? 

 • Bel het OCMW-informatiepunt op het nummer 03 338 28 28
 • Tik de straatnaam in deze stratenlijst in.

   

4. Je hebt geen papieren om in België te verblijven.

> Dan ga je naar sociaal centrum Plein

 

Wanneer weet je of je leefloon krijgt? 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist binnen 30 dagen na de aanvraag of je leefloon krijgt of niet. 

Die beslissing krijg je thuis met de post en via je eBox. 

Je eBox vind je door te surfen naar https://www.mysocialsecurity.be/.

Daar meld je je aan met je elektronische identiteitskaart.

In deze handleiding kan je zien hoe je dat moet doen.

 

Breng dit mee naar het sociaal centrum

1. Een kopie van je identiteitskaart.

2. Ben je gehuwd samenwonend? Dan moet je partner ook meekomen naar het sociaal centrum

3. een overzicht van je inkomsten:

 • kinderbijslag (strookje / bankrekeninguittreksel)
 • loon (loonfiches van de laatste 3 maanden)
 • werkloosheidsuitkering (attest van de vakbond / hulpkas met vermelding van het dagbedrag)
 • pensioen (strookje / bankrekeninguittreksel)
 • ziektevergoeding (strookje / bankrekeninguittreksel)
 • uitkering van de FOD sociale zekerheid: inkomensvervangende - en integratietegemoetkoming, hulp aan derden
 • onderhoudsgeld (kopie vonnis en stortingsbewijs alimentatie voor aanvrager of kinderen)
 • spaargelden (spaarboekje …)
 • eigendom: bewijs van het kadastraal inkomen (attest Vlaamse Gemeenschap, Vaartstraat 16 te 9300 Aalst)

en 

 • inschrijving bij VDAB als werkzoekende 
 • huurcontract en betalingsbewijs huishuur
 • ziekenfondsboekje: ISI+ kaartje (als je geen elektronische identiteitskaart hebt) en een klevertje van de mutualiteit
 • bankrekeninguittreksel van de laatste 3 maanden
 • indien geschorst van werkloosheidsuitkering: de beslissing van de VDAB

alle andere informatie die belangrijk is voor de aanvraag

 

Vind je een document niet onmiddellijk terug?

Ga toch zo snel mogelijk naar het sociaal centrum zodat we de aanvraagprocedure al kunnen opstarten.

 
Bedragen van het leefloon (september 2017)

Per maand kan je een bepaald bedrag krijgen:

 • Als je samenwoont met een of meerdere personen, krijg je maximaal 595,13 euro per maand.
 • Als je alleenstaande bent, krijg je maximaal 892,70 euro per maand.
 • Als je uitsluitend samenwoont met een gezin ten laste en er ten minste een ongehuwd minderjarig kind aanwezig is, krijg je maximaal 1 190,27 euro per maand.

 

GPMI: contract tussen jou en het OCMW

Beslist het OCMW (Bijzonder Comité voor Sociale Dienst) dat je leefloon krijgt?

Dan moet je een GPMI (Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie) ondertekenen.

Het GPMI is een contract tussen jou en het OCMW. In dat contract staan afspraken.

Respecteer je die afspraken niet? Dan betaalt het OCMW je (tijdelijk) geen leefloon of een deel ervan niet.

Let op!  Onderteken je het GPMI niet? Dan krijg je geen leefloon.

Meer info over het GPMI vind je in deze brochure.

 

Openingsuren sociale centra
 • Maandag van 9 tot 12.30 uur
 • Dinsdag tot en met vrijdag van 9 tot 16 uur
 • Maandelijks op donderdag ook 's avond open tussen 17 en 19 uur

 

Zoek een sociaal centrum in je buurtBel het OCMW-infopunt