U bent hier


Heel wat baby’s en peuters gaan naar de kinderopvang. Als ouder kan je kiezen voor een onthaalouder of kinderdagverblijf. . In beide gevallen heb je de keuze tussen opvang met een prijs op basis van je inkomen of met een vaste prijs.

 • Heb je het als ouder financieel moeilijk?
 • Heb je (nood aan) kinderopvang maar kan je het bedrag moeilijk betalen?

 

 

Mogelijk heb je recht op een individueel verminderd tarief voor kinderopvang. Dan moet je minder betalen voor de opvang. Die vermindering vraag je aan bij het OCMW. Dat kan ook als je nog geen contract hebt met een kinderopvangdienst. We bespreken kort wanneer je er recht op hebt.

 

Je kiest voor opvang op basis van je inkomen

Bij opvang op basis van je inkomen berekent Kind en Gezin het juiste bedrag.

Dat gebeurt op basis van je gezinsinkomen en het aantal kinderen ten laste.

Je hebt recht op vermindering en contacteert OCMW Antwerpen als je:

 • leefloon ontvangt of financiële steun gelijkwaardig aan het leefloon (equivalent leefloon)
 • het tarief dat Kind en Gezin berekende onmogelijk kan betalen
 • in een erg onzekere financiële situatie dreigt te komen door het bedrag van kinderopvang

   

Je hebt recht op vermindering en contacteert Kind en Gezin als je inkomen tijdens minstens drie maanden met minstens 20 % daalde.

 

Sociaal onderzoek

Het OCMW voert een sociaal en financieel onderzoek uit om je situatie in te schatten.

We verwachten dat jij en je partner voldoende inspanningen leveren om te werken, een opleiding te volgen of een andere zinvolle activiteit te doen. Jullie inspanningen zijn beslissend bij het sociaal onderzoek.

Stellen we op basis van dat onderzoek vast dat je onvoldoende inspanningen levert? Of dat je toch voldoende middelen hebt om je kinderopvang te betalen? Dan heb je geen recht op een vermindering.

 

Hoeveel

OCMW-tarief

Heb je recht op een vermindering? Dan betaal je maar de helft van het tarief van Kind en Gezin.

In uitzonderlijke gevallen betaal je het minimumtarief.  

Minimumtarief

Het minimumbedrag voor de kinderopvang bedraagt 1,56 euro per opvangdag in 2015.

Je heb er recht op als je:

 • een (equivalent) leefloon ontvangt en/of een collectieve schuldenregeling hebt
 • een bijzonder laag inkomen en zeer onzekere financiële situatie hebt

Hoe lang

Het OCMW-tarief en het minimumtarief zijn een jaar geldig.

 

Hoe aanvragen

Je ontvangt een (equivalent) leefloon

Ontvang je een (equivalent) leefloon? Vraag dan de vermindering aan bij het sociaal centrum dat je begeleidt. Daar krijg je een ‘attest (equivalent) leefloon’. Dat attest bezorg je aan Kind en Gezin, die het minimumtarief aanrekent.  

Je ontvangt geen (equivalent) leefloon

Stuur een mail naar IVTK@ocmw.antwerpen.be of maak een afspraak bij de dienst Schulbemiddeling op het nummer 03 298 13 92.

 

Belangrijk

We helpen je graag zo snel mogelijk. Neem daarom deze documenten mee naar je afspraak:

 • je identiteitskaart of verblijfsdocument
 • het attest inkomenstarief van Kind en Gezin
 • inkomstenbewijzen: loonbrieven, bewijs werkloosheids- of ziekte-uitkering …
 • bewijzen van uitgaven: huur, energiekosten, leningen, schulden …
 • attest van activering: inschrijvingsbewijs inburgeringstraject, opleiding VDAB …

 

Je kiest voor opvang met een vaste prijs

Bij opvang met een vaste prijs kan je een financiële tussenkomst (kinderopvangtoelage) aanvragen bij stad Antwerpen. Met de kinderopvangtoelage betaalt de stad een deel van de kostprijs voor het kinderdagverblijf van je kind. Het bedrag van de toelage hangt af van je inkomen.

In sommige situaties zal de stad Antwerpen je doorverwijzen naar OCMW Antwerpen om te onderzoeken of je recht hebt op een verminderd tarief. Dan voert OCMW Antwerpen een sociaal en financieel onderzoek.

Opgelet! Niet elk opvanginitiatief met een vaste prijs is aangesloten bij het systeem van de kinderopvangtoelage.Meer info vind je op A-stad.