U bent hier


Het OCMW kan een installatiepremie toekennen aan een dak- of thuisloze die een verblijfplaats heeft gevonden. Deze premie kan hij/zij gebruiken om zich te installeren, een woning in te richten met meubelen, keukenspullen te kopen …

Je komt in aanmerking voor een installatiepremie als je:

  • een leefloon of equivalent leefloon ontvangt of;
  • een vervangingsinkomen ontvangt ten laste van de sociale zekerheid (bijvoorbeeld een ziektevergoeding, een werkloosheidsuitkering …) of;
  • een uitkering ontvangt ten laste van de sociale bijstand (bijvoorbeeld een tegemoetkoming aan gehandicapten …) of;
  • een inkomen hebt dat lager is dan het leefloonbedrag volgens de gezinssituatie, verhoogd met 10 %.

Het bedrag van de installatiepremie is gelijk aan 1/12 van het jaarbedrag van de leeflooncategorie personen met gezinslast (1156,53 euro). Dit bedrag is van toepassing sinds 1 september 2016.

De toelage kan slechts eenmaal worden toegekend.

 

Een installatiepremie aanvragen

Contacteer het sociaal centrum in de buurt. Klik op de stratenlijst om te weten welk sociaal centrum het dichtst in de buurt ligt of bel 03 338 28 28.

 

Openingsuren sociale centra
  • Maandag van 9 tot 12 uur 
  • Dinsdag tot en met vrijdag van 9 tot 16 uur

 

Zoek een sociaal centrum in je buurtBel het OCMW-infopunt