U bent hier


Het sociaal tarief voor gas en elektriciteit is een tarief waar alles is inbegrepen, behalve de taksen.

Je betaalt dus:

 • een vaste kilowatt/uurprijs (kWh);
 • geen abonnementskosten.De prijzen zijn geldig voor zes maanden. Tweemaal per jaar (in februari en in augustus) herberekent de overheid de prijs.

Wie kan het sociaal tarief voor gas en elektriciteit aanvragen?

Je kan het sociaal tarief alleen aanvragen als jij of iemand die bij je inwoont een van deze tegemoetkomingen krijgt:

 • een leefloon van OCMW Antwerpen;
 • een gewaarborgd inkomen voor bejaarden of een inkomensgarantie voor ouderen;
 • een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden;
 • een tegemoetkoming aan gehandicapten als gevolg van een blijvende arbeidsongeschiktheid of een invaliditeit van minstens 65 %;
 • een inkomensvervangende tegemoetkoming aan gehandicapten;
 • een integratietegemoetkoming aan gehandicapten behorend tot de categorie II, III of IV;
 • een tegemoetkoming voor hulp van derden;
 • financiële sociale steun van OCMW Antwerpen aan personen die ingeschreven zijn in het vreemdelingenregister en die voor onbeperkte tijd in ons land kunnen verblijven;
 • financiële steun van OCMW Antwerpen in afwachting van een van de bovenstaande tegemoetkomingen.Bovendien geniet elk gezin in Vlaanderen  van een gratis hoeveelheid elektriciteit per jaar.

Je krijgt een vaste minimumhoeveelheid van 100 kWh per gezin en 100 kWh gratis extra per gezinslid.

Is het sociaal tarief het voordeligste tarief?

Het sociaal tarief biedt in principe het voordeligste tarief op de markt. Het is bij alle energie-leveranciers hetzelfde.

Wat moet je doen om het sociaal tarief te krijgen?

Kom je in aanmerking voor het sociaal tarief? Vraag een attest aan OCMW Antwerpen of aan de dienst die je tegemoetkoming uitbetaalt.

Stuur het attest naar je energieleverancier. Het adres vind je op je energiefactuur.

 

Nuttige adressen

Attesten van OCMW Antwerpen

Je kan een attest vragen aan je maatschappelijk werker in een sociaal centrum van OCMW Antwerpen. Je krijgt hier ook meer info over het sociaal tarief voor gas en elektriciteit.

Je kan het sociaal centrum in je buurt opzoeken met onze stratenlijst, of bel naar het OCMW-informatiepunt op het nummer 03 338 28 28.

 

Attesten van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

Bestuursdirectie van de uitkeringen aan personen met een handicap

Zwarte Lievevrouwstraat 3C

1000 BRUSSEL

tel. 02 509 81 11

handicap@minsoc.fed.be

Attesten van de Rijksdienst voor Pensioenen

Zuidertoren

1060 BRUSSEL

tel. 02 529 21 11

contactcenter.nl@rvp.fgov.be

 

Zoek een sociaal centrum in je buurtBel het OCMW-infopunt