U bent hier


OCMW Antwerpen kent soms een installatiepremie toe aan een dak- of thuisloze die een verblijfplaats heeft gevonden. Die premie gebruikt de klant om zijn woning in te richten met meubelen, keukenspullen te kopen …

Je komt in aanmerking voor een installatiepremie als je een van volgende uitkeringen ontvangt:

  • een leefloon of equivalent leefloon
  • een vervangingsinkomen ten laste van de sociale zekerheid (ziekte-uitkering, werkloosheidsuitkering …)
  • een uitkering ten laste van de sociale bijstand (tegemoetkoming aan gehandicapten …)

     

Je hebt ook recht op een installatiepremie als je een inkomen hebt dat lager is dan het leefloonbedrag volgens de gezinssituatie, verhoogd met 10 %.

Het bedrag van de installatiepremie is gelijk aan 1/12 van het jaarbedrag van de leeflooncategorie personen met gezinslast (1156,53 euro).

Dat bedrag is van toepassing sinds september 2016.

De klant heeft slechts één keer recht op de toelage.

 

Een installatiepremie aanvragen

Contacteer het sociaal centrum in de buurt. Klik op de stratenlijst om te weten welk sociaal centrum het dichtst in de buurt ligt of bel 03 338 28 28.

 

Openingsuren sociale centra

  • Maandag van 9 tot 12.30 uur 
  • Dinsdag tot en met vrijdag van 9 tot 16 uur

 

Zoek een sociaal centrum in je buurtBel het OCMW-infopunt