U bent hier


OCMW Antwerpen heeft een beperkt aantal crisiswoningen. Die zijn bestemd voor mensen die zich in een noodsituatie bevinden.

Sommige mensen die getroffen zijn door een acute woonnoodsituatie moeten we direct kunnen helpen.

Een noodsituatie is bijvoorbeeld een woningbrand, een onbewoonbaarverklaring (art. 135) ...

Aan die mensen kan OCMW Antwerpen een crisiswoning verhuren voor zes maanden.

In die periode moeten de huurders een andere woning zoeken.

 

Contactmomenten

Je kan terecht op een spreekuur met een maatschappelijk werker die je info en hulp biedt bij een crisissituatie. 

Dat spreekuur vindt plaats:

  • elke maandag tussen 9 en 10 uur
  • elke vrijdag tussen 10 en 11 uur
  • in Lange Gasthuisstraat 45 in 2000 Antwerpen

 

Meer informatie

dienst Crisisopvang

tel. 03 338 92 34

afdelingwoonzekerheid@ocmw.antwerpen.be