U bent hier


De medewerkers van het project Power+ begeleiden maatschappelijk kwetsbare jongeren op allerlei levensdomeinen. Via groepsactiviteiten willen ze de jongeren zelfredzaam maken en hen kennis bijbrengen over thema’s zoals eigenwaarde, gezond wonen, hygiëne, relaties en seksualiteit, werk, vrije tijd …