U bent hier


Wie geen of onvoldoende inkomsten heeft (zoals een inkomen uit arbeid, ziektevergoeding, werkloosheidsuitkering …) heeft recht op een financiële uitkering. We maken een onderscheid tussen:

  • leefloon
  • equivalent leefloon
  • andere maandelijkse uitkeringen
  • eenmalige tussenkomsten
  • tussenkomsten voor medische zorgen
  • huurwaarborgen

In 2013 keerde OCMW Antwerpen 125 990 815 euro uit aan 15 351 unieke klanten. In dat bedrag zijn ook de steun voor sociale tewerkstelling en hulp aan residenten inbegrepen.

Opmerkingen

  • De manier waarop we de cijfers dit jaar hebben geteld en voorgesteld verschilt van de vorige jaren. De cijfers in de tabellen zullen dus verschillen met wat we vorig jaar publiceerden. Die cijfers je kan terugvinden als bijlage onderaan de pagina.
  • Vanaf 2013 rapporteren we enkel de cijfers van effectieve uitkeringen, niet zoals vroeger van tegoeden. Een tegoed is een bedrag dat het OCMW creëert als gevolg van een beslissing. In realiteit kan het effectief uitgekeerde bedrag hiervan afwijken, bijvoorbeeld wanneer blijkt dat iemand geen recht op een uitkering had voor die periode. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als de werkloosheidsvergoeding met terugwerkende kracht in orde kwam.
  • We rapporteren unieke cijfers voor leefloon, equivalent leefloon en het totaal aantal klanten. Dat wil zeggen dat we klanten maar eenmaal tellen, ook al krijgen ze meerdere uitkeringen.
  • Voor wederkerende aanvullende steun, eenmalige aanvullende steun, medische waarborg en huurwaarborg hebben de cijfers geen betrekking op unieke klanten. Dat wil zeggen dat het mogelijk is dat iemand een leefloon én aanvullende steun of een waarborg krijgt.Bekijk de gepubliceerde cijfers van 2010, 2011 en 2012.