U bent hier


OCMW Antwerpen investeert in haar medewerkers. Zowel voor leidinggevenden als medewerkers organiseren we individuele en groepscoaching, intervisie en teamondersteunende activiteiten.

Uitbreiding aanbod opleidingen

In 2013 heeft het OCMW een ruimer aanbod vormingen over tijdsbeheer uitgewerkt:

  • tijdsbeheer
  • delegeren voor leidinggevenden
  • snellezen
  • tijdsbeheer in Outlook
  • plannen en organiseren

De opleidingen ‘Klantgericht brieven en e-mails schrijven’ en ‘notuleren en rapporteren’ hebben we samengebracht in één training: ‘Klare taal’.

Dilemmatraining ondersteunt OCMW-medewerkers bij morele beslissingen

‘Wat is in deze situatie de juiste morele beslissing?’ Met die vraag komen alle OCMW-medewerkers vroeg of laat in aanraking. De opleiding ‘dilemmatraining A-waarden’ helpt hen om zelfstandig een correct moreel oordeel te vormen en doet dit met voorbeelden van moeilijke beslissingen uit hun eigen werkpraktijk.

De cursus gaat ook dieper in op de A-waarden, die een belangrijke rol spelen bij de overweging van morele beslissingen. Daarnaast leren de cursisten hoe de basiswaarden hen kunnen helpen om de moreel juiste beslissing te nemen in conflictsituaties.

De cases die tijdens de opleiding aan bod komen, zijn volledig op maat van het OCMW. Voorbeelden van vragen die aan bod komen:

  • In welke gevallen primeert het recht van de gemeenschap (gemeenschapsgeld) op het recht van het individu (de klant) of omgekeerd?
  • Hoe weeg je de zorgplicht af tegen de activeringsplicht van de klant?
  • Hoe ver ga je in het respect voor de cultuur van je klant?

Een cursist getuigt:

  • ‘Ik was aangenaam verrast dat de opleiding ging over dilemma’s waarmee je concreet in je werk mee geconfronteerd wordt. De opleiding was heel interactief, in een kleine groep. Ik heb er veel aan gehad.’