U bent hier


OCMW Antwerpen zoekt voortdurend naar duurzame en efficiënte werkmethodes en onderneemt acties om papier te besparen.

  • Papierberg verkleinen

In 2010 drukten alle Den Bell-medewerkers samen nog meer dan 10 miljoen pagina’s af. In 2013 is dat nog maar zo’n 6,5 miljoen. Dat betekent dat we maar liefst 3,5 miljoen pagina’s bespaard hebben.

  • Verhuizing en opkuis van onze historische archieven

Eind vorig jaar vonden de noodzakelijke documenten uit onze historische archieven een veilig onderkomen in het FelixArchief. Het gaat om onder meer processen-verbaal, notulen, personeelsregisters, geboorte- en overlijdensakten. Voorlopig zijn er maar liefst 25 817 inventarisnummers toegekend. Je kan de inventaris online raadplegen.

  • e-Besluit

OCMW-bestuursleden en -medewerkers moeten niet langer papieren nota’s opmaken en besluiten afdrukken. Heel dat proces gebeurt nu digitaal. Dat scheelt een hoop werk en maakt tijd vrij voor andere taken.

  • Vademecum Maatschappelijke integratie

Het naslagwerk voor maatschappelijk werkers dat informatie bevat over allerlei relevante regelgeving is voortaan uitsluitend digitaal raadpleegbaar. De digitale versie is gemakkelijker en sneller bij te werken. Ook linken leggen naar intranetpagina’s of externe websites is mogelijk.

  • e-Procurement

De federale overheid werkte e-Procurement uit, een digitaal platform dat alle Vlaamse overheidsdiensten op termijn moeten gebruiken voor hun aankoopbeheer. Antwerpen is als een van de eerste gemeentebesturen mee in dat digitale verhaal gestapt. Als blijk van erkenning voor zijn baanbrekend enthousiasme bij het gebruik van de e-Procurementplatformen ontving de Gemeenschappelijke Aankoopcentrale van de stad en het OCMW een waarderingscertificaat van minister Bourgeois.