U bent hier


Oorspronkelijk bemanden enkele medewerkers van de Communicatiedienst het OCMW-informatiepunt. Om onze klanten een betere service te bieden, ging het informatiepunt in mei 2013 definitief over naar de stedelijke infolijn.

Telefoons

Van mei tot en met december vorig jaar ontving de infolijn 9 900 oproepen. Het gemiddeld aantal oproepen per dag (exclusief zaterdagen) is 60. Het aantal verschilt sterk van maand tot maand. Hier is geen sluitende verklaring voor.

September was heel druk met 1 564 oproepen. In december viel dat terug naar 892 oproepen. Op zaterdagen en na 17 uur zijn er weinig oproepen voor het OCMW-infopunt.

De gemiddelde wachttijd en het aantal onbeantwoorde telefoons stegen op het einde van het jaar. Dat is wellicht te wijten aan:

  • de (tijdelijke) onderbezetting van personeel
  • de grote piek bij de infolijn in december door de lancering van een nieuw afsprakensysteem voor de stadskantoren

Mails

De infolijn beheert ook de mailbox info@ocmw.antwerpen.be. In de periode van 18 april tot en met 31 december 2013 ontving die mailbox 3 868 mails.

  • 2002 mails konden de infolijnmedewerkers niet zelf beantwoorden en stuurden ze door naar een bepaalde mailbox binnen het OCMW, bijvoorbeeld die van de intake.
  • 1 866 mails beantwoorden de infolijnmedewerkers zelf, maar in meer dan de helft van de gevallen gaat het over spam-mail.