U bent hier


Onder de naam OpStap(je) organiseert de dienst Vrije Tijd sinds 2010 groepsactiviteiten onder begeleiding van een maatschappelijk werker. Er is een aanbod voor:

  • volwassenen
  • voor ouders met hun kinderen

Sinds 2012 gebeurt de toeleiding vanuit individuele trajectbegeleiding en niet langer vanuit de wijk.

Tijdens de Opstappen leren we de klant beter kennen. We creëren we een veilige omgeving waarin ontmoeting en uitwisseling centraal staan. De groepsactiviteiten stimuleren het sociaal netwerk van de klant en de deelname aan socio-culturele en sportieve activiteiten. Het is dus de bedoeling om onze klanten op die manier te versterken.

In 2013 organiseerden we elf OpStappen en negen OpStapjes.

In totaal namen er 121 unieke personen aan deel.

Individuele vrijetijdsbemiddeling

Om het luik ‘sociaal werk’ binnen de dienst Vrije Tijd uit te bouwen en participatiedrempels weg te werken, begeleiden we klanten persoonlijk. Want door deel te nemen aan vrijetijdsactiviteiten, kunnen klanten:

  • drempels overwinnen
  • zelfvertrouwen opdoen
  • hun netwerk verbreden
  • nieuwe wegen inslaan
  • voor zichzelf nieuwe kansen creëren

In 2013 startten we 31 dossiers ‘individuele vrijetijdsbemiddeling’ op.

27 doorverwijzingen kwamen via maatschappelijk werkers en begeleiders uit andere diensten, en vier dossiers via de dienst Vrije Tijd zelf.

De belangrijkste aanleiding om een dossier op te starten zijn sociale en informatiedrempels.

Gemiddeld waren er per maand 42 actieve dossiers.