U bent hier


Antwerpse verenigingen die werken met personen in armoede kunnen voor het organiseren van activiteiten een beroep doen op het Fonds Vrijetijdsparticipatie. De verleende tussenkomst bedraagt telkens 80 % van de reële kostprijs van een activiteit. Zo kan een vereniging een activiteit heel goedkoop organiseren. De aangesloten leden nemen er gratis of tegen een zeer lage prijs aan deel. Een tussenkomst vanuit het fonds is ook mogelijk om een actieve participatie te stimuleren.

In 2013 nam OCMW Antwerpen voor het laatst de coördinerende rol op zich van het Fonds Vrijetijdsparticipatie.

28 verenigingen of organisaties stapten in voor 466 activiteiten.

Die activiteiten bereikten in totaal 4 539 deelnemers.