U bent hier


Derdebetalersregeling

Voor kinderen van werkervaringsklanten en klanten in een opleidingstraject betaalt de dienst Vrije Tijd de kosten voor de speelpleinen bij de vzw’s Koraal en Kindervreugd. Dat gebeurt via een derdebetalersregeling.In 2013 betaalden we 3 729 dagtickets voor 154 (niet-unieke) gezinnen, wat overeenkomt met 257 (niet-unieke) kinderen.Via vrijetijdstoelagen

Voor buitenschoolse opvang of speelpleinen kan iedereen terecht bij de stedelijke initiatieven buitenschoolse opvang (IBO) , de vzw’s Koraal en Kindervreugd en HETSTEEN. OCMW-klanten betalen het sociaal tarief van 50%. Soms komt de dienst Vrije Tijd via vrijetijdstoelagen tussen in de kosten.In 2013 keerden we hiervoor 164 vrijetijdstoelagen uit.