U bent hier


 

Hasti Dorafshan is administratief medewerker bij sociaal centrum De Vondel van OCMW Antwerpen. Samen met haar collega’s bemant ze het loket en is ze het eerste aanspreekpunt voor klanten. Maar ze helpt ondertussen ook de maatschappelijk werkers bij allerlei administratieve taken.

 

7.45 uur - Wandeling met de hond

Voor ik naar het werk vertrek, doe ik nog een wandeling met mijn hond. Rond 8 uur vertrek ik te voet naar het werk. Ik heb het geluk om heel dichtbij mijn werkplek te wonen, een echte luxe.

 

8.20 uur - Kort bijpraten

Terwijl mijn computer opstart, praat ik met mijn collega’s bij over het weekend. Ik haal er ook gelijk een kop koffie bij. Oké, we zijn er klaar voor!

 

8.30 uur - Een halfuur eerder bereikbaar

Het sociaal centrum opent om negen uur, maar telefonisch zijn we al een halfuur eerder bereikbaar.

Ik krijg een telefoontje van een klant die graag een afspraak wil. Zijn maatschappelijk werker is nog niet aanwezig. Ik noteer de gegevens van de klant en vraag per mail aan zijn begeleider om hem op te bellen.

Een andere klant vraagt waarom zijn aanvullende uitkering nog niet is gestort. De klant moet eerst zijn loonfiches binnenbrengen. Pas daarna kunnen we het bedrag berekenen en uitbetalen.

 

8.45 uur - Vragen over leefloon

Het sociaal centrum opent om 8.45 uur. Dat doen we om de klanten die om 9 uur een afspraak hebben niet in de kou of regen te laten wachten. Mijn twee collega’s en ik bemannen het loket.

Het is het begin van de maand, dan is het altijd drukker. Veel klanten hebben dan vragen over hun leefloon of tussenkomst die al dan niet is uitbetaald.

Sommige klanten melden zich aan voor een afspraak met hun maatschappelijk werker. Anderen brengen documenten binnen. Die probeer ik meteen te scannen, zodat de klant zijn origineel terug heeft. Er zijn nieuwe klanten die voor een intakegesprek komen. Zij moeten op hun beurt wachten.

Er belt nog een klant die ziek is en niet naar zijn afspraak kan komen. Ik schakel hem door naar zijn maatschappelijk werker.

 

10.30 uur - Documenten koppelen aan e-dossier

Het is rustiger aan het onthaal, dus ik spreek af met mijn collega’s dat ik administratie ga doen. In het apart bureau achter de balie kan ik me daar op concentreren.

Ik scan de documenten die klanten eerder binnenbrachten en koppel ze aan het juiste e‑dossier. Enkele maatschappelijk werkers vragen om documenten te scannen of om betalingen te plannen. Ik geef hen een seintje wanneer dat is gebeurd.

 

11.15 uur - Uitleg over onze werking

Het is weer drukker aan het loket, dus ik spring bij. Met z’n drieën helpen we opnieuw een resem klanten verder.

Ondertussen belt er nog een vrouw die graag wil weten of het OCMW haar kan helpen. Ik geef alvast uitleg over onze werking, maar vertel dat ze het best eens langskomt. Een maatschappelijk werker moet haar situatie eerst onderzoeken om te kijken of en hoe we haar kunnen helpen. Binnenspringen zonder afspraak kan elke werkdag tussen 9 en 11.30 uur.

 

12.30 uur - Huurwaarborg terugbetalen als OCMW die voorschiet

De deuren sluiten, maar er zijn nog enkele klanten. Die helpen we nog verder.

Zo is er iemand die informatie vraagt over de huurwaarborg. De man moet eerst een ‘optie tot verhuring’ vragen aan de huisbaas. In dat document staan de huurprijs, het adres van de woning, de gegevens van de eigenaar en het bedrag van de huurwaarborg. Ik vertel ook dat de klant de huurwaarborg zal moeten terugbetalen, als het OCMW die voorschiet.

 

12.40 uur - Gezelschap van maatschappelijk werkers

Snel even lunchen in de refter op het gelijkvloers. Op zolder is er ook een refter, maar we hebben meestal geen tijd om tot daar te geraken. Gelukkig houden de maatschappelijk werkers ons regelmatig gezelschap.

 

13 uur - Inspringen op een ander sociaal centrum

Tijd voor het tweede deel van de dag. Het blijft druk, dus we zitten weer met volle bezetting aan het loket.

Mijn administratief chef belt. Ze vraagt of ik morgen in de voormiddag kan inspringen op sociaal centrum Potvliet. Staat genoteerd.

 

16 uur - Aantal klanten van maatschappelijk werkers spreiden

De deuren van het sociaal centrum sluiten. Mijn collega’s en ik verplaatsen ons naar het bureau om administratieve taken uit te voeren.

Elke vijftien dagen doen we een klantentelling. Dan gaan we na hoeveel dossiers elke maatschappelijk werker behandelt. Dat doen we om zeker te zijn dat we het aantal klanten zo goed mogelijk spreiden.

 

16.30 uur - Hapal wacht op me voor een wandeling

Tijd om naar huis te gaan. Ik neem een Velo-fiets om meteen enkele boodschappen te doen. Thuis wacht mijn lieve hond Hapal op mij voor een stevige wandeling.