U bent hier


Aan welke voorwaarden moet je voldoen

Je voldoet aan deze sollicitatievoorwaarden.

 

Aanwervingsvoorwaarden

 • Je voldoet aan de nationaliteitsvereiste.
 • Je bent minstens 18 jaar.
 • Je gedrag stemt overeen met de functie waarvoor je solliciteert. Je kan een uittreksel uit het strafregister voorleggen.
 • Je geniet burgerlijke en politieke rechten.
 • Je voldoet aan de taalwetgeving.
 • Je bent geslaagd en nuttig gerangschikt voor een vergelijkende selectieproef.
 • Je bent medisch en psychisch geschikt om je functie uit te oefenen. Als je geslaagd bent voor een selectie, nodigen we je uit voor een medisch onderzoek.
 • Je proeftijd eindigde met een gunstige evaluatie.
 • Je bent geen statutair personeelslid bij OCMW Antwerpen in deze functie.

   

Bevorderingsvoorwaarden

 • Je voldoet aan de aanwervingsvoorwaarden op het vlak van nationaliteit, gedrag, burgerlijke en politieke rechten en geneeskundige geschiktheid.
 • Je doorliep bij indiensttreding een volwaardige selectieprocedure.
 • Je hebt minstens 1 jaar niveau-anciënniteit (relevante beroepservaring). Is dat niet het geval? Dan moet je voldoen aan de diplomavoorwaarden volgens aanwerving.
 • Je laatste eindwaardering is gunstig, behalve voor vermelde uitzonderingen.
 • Tuchtstraffen moeten doorgehaald zijn.
 • Je bent geslaagd en nuttig gerangschikt voor een vergelijkende selectieproef.
 • Je proeftijd eindigde met een gunstige evaluatie.
 • Je bent geen statutair personeelslid bij OCMW Antwerpen in deze functie.

   

Meer info

Surf naar https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/jobs/solliciteren/algemene-sollicitatievoorwaarden