U bent hier

OCMW Antwerpen start met een uniek en vernieuwend cohousingproject waarbij jonge erkende vluchtelingen en jonge Antwerpenaars minstens een jaar samenwonen.  Door het samenwonen met een leeftijdsgenoot en intensieve begeleiding wil het OCMW de integratie van jonge vluchtelingen bevorderen. Wil je je opgeven als kandidaat-buddy? Neem een kijkje op de website.

Cohousen bevordert de integratie

Met het project wil OCMW Antwerpen de integratie van erkende vluchtelingen versterken.

De kwetsbaarste vluchtelingen zijn vaak de niet-begeleide minderjarigen die zonder ouders in België toekomen. Als ze meerderjarig worden, valt een deel van hun ondersteuning weg (voogd, onthaalklas anderstalige nieuwkomers (OKAN)). Daardoor hebben ze een grotere kans om de schoolbanken zonder diploma te verlaten en voor lange tijd in sociale bijstand te vallen. 

OCMW Antwerpen wil dat opvangen door een intensief begeleidingstraject aan te bieden waarbij een jonge vluchteling minstens een jaar samenwoont met een Antwerpse jongere (een buddy).

Het ‘cohousen’ met een leeftijdsgenoot kan de integratie en het Nederlands van de vluchteling op een informele manier bevorderen.

Zo kan hij of zij bijvoorbeeld:

 • met vragen over administratie terecht bij zijn huisgenoot
 • elke dag Nederlands spreken
 • leren hoe je vuilnis sorteert
 • sneller een sociaal netwerk opbouwen ...

Cohousen is voor beide groepen voordelig. Zowel jonge vluchtelingen als jonge Antwerpenaars hebben nood aan een betaalbare woning. De huurprijs bedraagt 250 euro per persoon.

De niet-begeleide jongvolwassen vluchtelingen stromen door vanuit de Antwerpse Opvangcentra, de OKAN-klassen of via Atlas.

Voor hun huisgenoten zoekt het OCMW geëngageerde Antwerpse jongeren.

Die moeten:

 • tussen 20 en 30 jaar oud zijn op het moment van aanmelding
 • een bewijs van goed zedelijk gedrag (uittreksel van het strafregister model 2) voorleggen

   

In totaal zal OCMW Antwerpen 135 jonge vluchtelingen over een periode van drie jaar begeleiden.

Voor dat intensieve traject werkt OCMW Antwerpen samen met verschillende partners:

 • Vormingplus zal de vrijwilligers zoeken en screenen.
 • Atlas zorgt voor een inburgeringstraject en Nederlandse lessen.
 • JES vzw begeleidt de jonge vluchtelingen mee op hun opleidings- of arbeidstraject.

  De dienst activering van OCMW Antwerpen en VDAB begeleiden elk individueel dossier mee. 
 • Solentra biedt psychologische ondersteuning aan de vluchtelingen en hun buddy.
 • Het centrum voor Migratie en Interculturele studies van de Universiteit Antwerpen (Cemis) meet de impact van het cohousen en de vervolgtrajecten op vlak van integratie.

Eerste bewoners in 2017

Voor het project zoekt OCMW Antwerpen zelf woningen. De eerste woningen zijn begin 2017 klaar.

In de loop van 2017 zullen 60 niet-begeleide vluchtelingen met een buddy samenwonen.

Tegen 1 februari 2018 zullen er 75 duo's zijn. 

Het Urban Innovative Actions-fonds van de Europese Commissie koos het project van OCMW Antwerpen (samen met enkele andere projecten) uit voorstellen van 378 Europese steden.

Het project kost 6 117 879 euro, waarvan het OCMW 20 % zelf betaalt. OCMW Antwerpen krijgt een subsidie van 5 miljoen euro van het Urban Innovative Actions-fonds.

Meer info

curant@ocmw.antwerpen.be

Jolien De Crom, OCMW Antwerpen, projectleider Curant, tel. 0477 96 40 50, jolien.decrom@ocmw.antwerpen.be.

Marianne De Canne, OCMW Antwerpen, adjunct-coördinator, tel. 0474 47 76 26, marianne.decanne@ocmw.antwerpen.be

Kijk ook eens op Cohousingproject Curant.

RSS