U bent hier

Vorig jaar ging bij de stad Antwerpen een project van start waarbij 20 hoogopgeleide anderstalige nieuwkomers een betaalde werkervaring konden opdoen binnen de stedelijke administratie. De doorstroom naar werk is beter dan verwacht. De stad wil dan ook een tweede editie van het project organiseren.

 

Nieuwkomers hebben het niet gemakkelijk om binnen hun vakgebied aan de slag te gaan, ook al hebben ze universitaire diploma’s en werkervaring uit hun land van herkomst. Daardoor blijft veel talent onderbenut of zelfs ongebruikt. Vaak is de taal of een beperkte kennis van onze manier van werken een struikelblok.

Met dit werkervaringsproject wil de stad die achterstand wegwerken en zo de kansen op een succesvolle sollicitatie (bij de stad of elders) van de hoogopgeleide anderstalige nieuwkomers verhogen.

Tijdens het project kregen de nieuwkomers ondersteuning om hun takenpakket te laten groeien en kregen ze taalcoaching. Het sluitstuk van het project vormde de sollicitatie voor een vacature bij de stad volgens een reguliere selectieprocedure.

 

Eerste resultaten zijn positief

14 hoogopgeleide anderstaligen hebben het traject inmiddels afgerond.

  • 9 van hen zijn geslaagd voor een selectie binnen de stad.
    • 6 blijven aan de slag bij de dienst waar ze hun traject begonnen.
    • 1 medewerker begint bij OCMW Antwerpen.
    • 2 medewerkers zoeken nog naar andere vacatures bij de stad.
  • De overige 5 personen nemen momenteel deel aan een selectieprocedure.

Nog 5 medewerkers ronden hun traject in de loop van het jaar af. Zij nemen later deel aan selecties.

Voor 1 medewerker verliep de samenwerking met de stad niet zoals verwacht. Hij heeft dan ook de organisatie verlaten.

 

Doelstelling bereikt

Nu de eerste editie van het project zo goed als afgerond is, blijkt dat de doorstroom naar een reguliere functie binnen de stad groter is dan verwacht. Het project brengt bovendien een nieuwe dynamiek op gang binnen de organisatie rond instroom en diversiteit op de werkvloer.

De stad wil de ervaring die ze heeft opgebouwd in dit project als startpunt nemen voor een tweede editie.

RSS