U bent hier


Een toegankelijk aanbod

Problemen op het vlak van seksuele gezondheid kunnen het lichamelijk, geestelijk en/of maatschappelijk welzijn grondig verstoren. Maatschappelijk kwetsbare doelgroepen zijn daar extra gevoelig voor. OCMW en stad Antwerpen blijven niet passief langs de zijlijn toekijken en slaan de handen in elkaar met verschillende partners. Samen willen we een toegankelijk aanbod over seksuele gezondheid uitwerken op maat van de kwetsbaarste groepen en wijken.

 

De partners 

Seksuele Gezondheid

De OCMW-dienst Seksuele Gezondheid (SG) voert zelf projecten uit of volgt die via overeenkomsten met externe netwerkpartners op. Door de samenwerking met die partners wil SG de deskundigheid van diensten rond seksuele gezondheid bevorderen. 

Daarbij biedt de dienst:

  • vormingen op maat
  • gepast educatief materiaal
  • ondersteuning van maatschappelijk werkers bij individuele gesprekken met klanten rond seksuele gezondheid, zoals anticonceptie, gezinsplanning.

Seksuele Gezondheid streeft ernaar dat de door hen ondersteunde diensten zelf hun kennis overdragen naar hun klanten/doelgroep. Je kan hen bereiken op tel. 03 338 36 12.

OCMW- en stadsmedewerkers vinden op het intranet van OCMW Antwerpen (op de pagina van Gezondheid) meer info.

Kraamvogel vzw

In samenwerking met het expertisecentrum Kraamvogel vzw wil Seksuele Gezondheid dat ook kwetsbare zwangeren een volwaardige zwangerschapsopvolging krijgen. De netwerkpartners kunnen kwetsbare zwangeren zonder ziekteverzekering aanmelden bij sociaal centrum Plein. Binnen dat centrum installeerden we het ‘aanspreekpunt kwetsbare zwangeren’. Dat centrum specialiseert zich in sociaal onderzoek bij medische waarborg voor kwetsbare zwangeren. 

Lees meer via Kraamvogel vzw.

Ghapro, Boysproject en Free Clinic

Seksuele Gezondheid werkt met de partners Ghapro, Boysproject en Free Clinic samen om sekswerkers te informeren en sensibiliseren over de gezondheidsrisico’s die verbonden zijn aan hun prostitutieactiviteiten. De partners bieden een medisch en psychosociaal gezondheidszorgaanbod op maat.

Lees meer via www.ghapro.bewww.boysproject.be en www.free-clinic.be.

Instituut voor Tropische Geneeskunde

Het Instituut voor Tropische Geneeskunde voert in opdracht van de stad een project uit om groepen met een hoog risico op HIV-besmetting op een laagdrempelige manier te testen. Mannen die (al dan niet tegen betaling) seks hebben met mannen en Subsaharaanse Afrikaanse migranten zijn doelgroepen in dit project.

Lees meer via www.swab2know.be en www.helpcenteritg.be.