U bent hier


OCMW Antwerpen is een grote organisatie die ingedeeld is in verschillende departementen.

Voorzitter

De politieke bevoegdheden zijn verdeeld tussen de voorzitter en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

De voorzitter is ook schepen voor sociale zaken, wonen, samenlevingsopbouw, diversiteit en inburgering.

Secretaris

De secretaris is de leidinggevende ambtenaar. Hij voert het beleid uit dat de Raad voor Maatschappelijk Welzijn uittekent.

Financieel beheerder

De financieel beheerder is verantwoordelijk voor alle inkomsten en uitgaven van OCMW Antwerpen.

 

Geïntegreede dienstverlening, geïntegreerd werkenSinds januari 2018 werken de stad en het OCMW geïntegreerd vanuit één organogram.

Dat doen we om:

 • de klantvriendelijkheid van onze dienstverlening te verbeteren
 • samen maatschappelijke uitdagingen aan te pakken
 • een betere samenwerking tussen onze medewerkers te stimuleren
 • tegemoet te komen aan een beleidskeuze van de Vlaamse regering en van het stadsbestuur van Antwerpen
 • als grootste stad van Vlaanderen een voorbeeld te kunnen zijn

   

De bedrijfseenheden die nu geïntegreerd werken zijn:

Sociale Dienstverlening

Deze bedrijfseenheid biedt geïntegreerde sociale dienstverlening aan de Antwerpse burger.

De medewerkers werken rond deze thema’s:

 • activering (matching en begeleiding van sociaal tewerkgestelden …)
 • gemeenschapsvorming (Stadsmakers, senioren, vrijwilligers, vrije tijd …)
 • welzijn (gezondheid, buurtrestaurantskinderarmoede, voedselhulp …)
 • wonen (Woonkantoren, woonbegeleiding, dag- en nachtopvang,  huursubsidies …)
 • maatschappelijke hulp (sociale centra, schuldhulpverlening …)

   

Financiën

De gemeenschappelijke diensten van Financiën zijn:

 • Debiteurenbeheer
 • Crediteurenbeheer
 • Algemene Boekhouding
 • Matrix en Budget (OCMW)
 • Thesaurie en Verzekeringen
 • Fiscaliteit

Ook de Gemeenschappelijke Aankoopcentrale (GAC) maakt deel uit van Financiën.

Dat is een intern expertisecentrum op het vlak van overheidsopdrachten en aankoopbeleid. 

 

Bestuurszaken

De kernopdrachten van de bedrijfseenheid Bestuurszaken zijn:

 • Besluitvorming
 • Informatiebeheer
 • Archief 
 • Organisatiebeheer
 • Juridische Dienst (juristen betrokken bij het besluitvormingsproces)
 • Externe Relaties

   

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement werkt rond alle thema’s die met medewerkers te maken hebben.

Ook de onafhankelijke Gemeenschappelijke Preventiedienst maakt daar deel van uit.

Die staat in voor het medisch toezicht en de arbeidsveiligheid van medewerkers van OCMW Antwerpen, Zorgbedrijf Antwerpen, ZNA, de stad en de politie. 

SODI+ is de gemeenschappelijke personeelsvereniging.

  

Contactgegevens

OCMW Informatiepunt

Francis Wellesplein 1
2018 Antwerpen
03 338 28 28
Toon op kaart